El vot estelat

Aquest és un assaig de com seria a la pràctica un vot estelat.

Altres sinònims serien:

- Vot de qualitat
- Vot per la independència
- Vot digne, (per un estatut indigne)

Qualsevol d’ells podria anar amb una creu o estel al NO, o sense cap casella marcada per a que fos un vot en blanc.

Val a dir, però, que qualsevol d’aquests vots, segurament, serien comptats com a vots nuls.

Aquest seria un vot NO empeltat d’estelada
No estelat

El mateix d’abans, però en blau
No estelat blau

Som una Nació
Vot Som una nació

Independència
Vot Independència

Vull la independència de Catalunya
Vot Vull la independència de Catalunya

Vot tipus denúncia.
Vot denúncia

Feed

http://ramon.mallafre.cat / El vot estelat